ชื่อ - นามสกุล :นางชฎาพร ศรีอ่อนทอง
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :ส.อบต. หมู่ที่ 2
ที่อยู่ :139
Telephone :08-1162-70
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. หมู่ที่  2