ชื่อ - นามสกุล :นายสีมา อิ่นคำ
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :ส.อบต. หมู่ที่ 3
ที่อยู่ :201
Telephone :08-6078-96
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. หมู่ที่ 3