ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลียว ธิตาโพธิ์
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :ส.อบต. หมู่ที่ 4
ที่อยู่ :85
Telephone :09-8003-67
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. หมู่ที่ 4