ชื่อ - นามสกุล :นายวิวัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :ส.อบต. หมู่ที่ 1
ที่อยู่ :47
Telephone :08-7186-16
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. หมู่ที่ 1