ชื่อ - นามสกุล :นายชาญณรงค์ วงศ์อินต๊ะวัง
ตำแหน่ง :ส.อบต. หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :ส.อบต. หมู่ที่ 5
ที่อยู่ :206
Telephone :08-9953-41
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. หมู่ที่ 5