ชื่อ - นามสกุล :นายถนอม อิ่นคำ
ตำแหน่ง :นายก อบต.ทุ่งผาสุข
หน้าที่หลัก :นายก อบต.ทุ่งผาสุข
ที่อยู่ :25 หมู่ 3
Telephone :0821816225
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายก อบต.ทุ่งผาสุข