ชื่อ - นามสกุล :นาย ประภาส ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข
หน้าที่หลัก :รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข
ที่อยู่ :41 หมู่ 4
Telephone :0933139935
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข