ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธนา เก่งกล้า
ตำแหน่ง :รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข
หน้าที่หลัก :รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข
ที่อยู่ :82 หมู่ 1
Telephone :0810292698
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง นายก อบต.ทุ่งผาสุข