ชื่อ - นามสกุล :นายยงยุทธ ทานันท์
ตำแหน่ง :เลขานุการนายก อบต.
หน้าที่หลัก :เลขานุการนายก อบต.
ที่อยู่ :106 หมู่ 1
Telephone :0899854226
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายก อบต.