ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ ไชยทิพย์
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบต.
หน้าที่หลัก :ประธานสภา อบต.
ที่อยู่ :80
Telephone :0810281677
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา