ชื่อ - นามสกุล :นายสนิท เมืองมูล
ตำแหน่ง :รองประธานสภา อบต.
หน้าที่หลัก :รองประธานสภา อบต.
ที่อยู่ :144
Telephone :0861967362
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา