ชื่อ - นามสกุล :นายธนเดช พหุธนพล
ตำแหน่ง :เลขานุการ สภา อบต.
หน้าที่หลัก :เลขานุการ สภา อบต.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการ